Male 150% Male 120% Male 70% Male 50% Male 150% Male 120% Male 70% Male 50% Female 150% Female 120% Female 70% Female 50% Female 150% Female 120% Female 70% Female 50% Male 110% Male 90% Male 110% Male 90% Female 110% Female 90% Female 110% Female 90% Elpas Kales Farm Worker Farm Worker Mercenary Mercenary Mercenary Mercenary Mires Asteros Polinia Mune Uno Ager Amus Fulla Melampus Toleo Kalio Brutus Utenion Kustanon Muranes Feira Ben Pranoa Namus Ampeis Nier Fredge Melponeh Lonian Oz Tula Aero Naeru Poa Ino Kunandes Gilden Esera Kagas Urakron Parine Alteno Drasia Enia William Hyacinte Spatalos Selene Ivis Nadaelo Anaka Mairon Ordais Palaemon Alisdair Irian Ispio Kairon Perinens Spiros Aremine Crisius Despoina Pamis Mesarion Ursuras Efrosini Antheia Mirdiena Stone Hynops Gano Ondanius Qydro Abolos Naia Santenius Leto Eradis Maniparas Nemia Beris Lusis Imerun Airote Saminel Pilamonia Krodis Neltonia Hanontus Polor Serin Alto Cannon Estino Meteina Lepios Geolus Hianu Illos Considerate Lagos Lostes Roseino Meliodas Vascus Ibion Irona Atorinus Eninte Dronoa Anasia Morai Cerios Zephyros Notos Linorasa Gen Jenel Laudis Une