Maenia Umenae Ipikio Leno Atifure Tures Basarieno Pilas Tigares Zeidi Ulaguru Karon Elephenor Thersites Latri Lamid Melicar Momus Coeus Opeia Diomedes Telemachus Aurelius Valerius Malonimus Magras Benos Tuskeos Prorite Dalanius Hebestis Laike Memnes Axus Pavlos Diokles Thyestes Gaia Machaon Onesimus Naomi Clio Hibrion Krato Kyros Octavia Admeta Adelphie Pallas Hegemene Daedalus Ferenna Phomona Actaeon Sirink Androkles Archelaos Tyndareus Tran Justachys Heropres Paion Makis Turiel Ernia Teos Asclepius Beramones Arkel Aerope Lynor Nomiki Amade Berenike Oreia Zellix Zinas Tenemi Elias Jestina Diamonte Nikias Tareash Pietas Agrips Castor Tellarius Axelion Corybantes Aron Legionary Legionary Legionary Legionary Legionary Legionary Legionary Legionary Legionary Legionary Gilenia Meneus Ipetos Marana Daeva Skilled Daeva Navilreas Heratos Tumblusen Kibelle Dionera Ophelos Esaias Deurone Hylas Kimeia Iandeus Radamanthys Ando Garperos Seal Protector Seal Protector Hierni Captured Gardugu Hippolytus Demokritos Alexis Kalitrates Makarion Acaste Sandinas Melaina Tanis Ophelia Civil Engineer Civil Engineer Civil Engineer Civil Engineer Civil Engineer Mabangtah Fleeing Kaidan Fighter Fleeing Kaidan Warrior Kobold Cook Targatu Protector Kheldon Jewel Box Jewel Box Griffonix