Novice Hunter's Spaulders Veteran Hunter's Spaulders Novice Researcher's Spaulders Antiquarian's Spaulders Surreal Spaulders (3 days) Ephemeral Spaulders (3 days) Transient Spaulders (3 days) Spaulders of Dreams (3 days) Delirium Spaulders (3 days) Fugue Spaulders (3 days) Surreal Spaulders (7 days) Ephemeral Spaulders (7 days) Transient Spaulders (7 days) Spaulders of Dreams (7 days) Delirium Spaulders (7 days) Fugue Spaulders (7 days) Surreal Spaulders (14 days) Ephemeral Spaulders (14 days) Transient Spaulders (14 days) Spaulders of Dreams (14 days) Delirium Spaulders (14 days) Fugue Spaulders (14 days) Kailaus' Spaulders Greeta's Spaulders Gate Captain's Spaulders Gellmar's Spaulders NPC Mastarius/Richelle Spaulders Rank 9 Elyos Spaulders Rank 8 Elyos Spaulders Rank 7 Elyos Spaulders Rank 6 Elyos Spaulders Rank 5 Elyos Spaulders Rank 4 Elyos Spaulders Rank 3 Elyos Spaulders Rank 2 Elyos Spaulders Elite Rank 7 Elyos Spaulders Elite Rank 6 Elyos Spaulders Elite Rank 5 Elyos Spaulders Elite Rank 4 Elyos Spaulders Elite Rank 3 Elyos Spaulders Elite Rank 2 Elyos Spaulders Sundrenched Spaulders Sunsteeped Spaulders Rank 9 Asmodian Spaulders Rank 8 Asmodian Spaulders Rank 7 Asmodian Spaulders Rank 6 Asmodian Spaulders Rank 5 Asmodian Spaulders Rank 4 Asmodian Spaulders Rank 3 Asmodian Spaulders Rank 2 Asmodian Spaulders Elite Rank 7 Asmodian Spaulders Elite Rank 6 Asmodian Spaulders Elite Rank 5 Asmodian Spaulders Elite Rank 4 Asmodian Spaulders Elite Rank 3 Asmodian Spaulders Elite Rank 2 Asmodian Spaulders Shadedrenched Spaulders Shadesteeped Spaulders Zephyros' Spaulders Gulkalla's Spaulders Forgotten Abyssal Spaulders Luespaner Spaulders (NPC) Corrupt Judge's Spaulders Kromede Instanced Dungeon NPC Spaulders Suntouched Spaulders Shadetouched Spaulders Laize's Spaulders Laize's Spaulders Fire Temple Spaulders Spaulders of the Destroyed Temple Beshmundir Spaulders Veteran Hunter's Spaulders Antiquarian's Spaulders Stalker's Spaulders Tinkerer's Spaulders Veille's Spaulders Mastarius' Spaulders NPC Fanatic Cleric Spaulders 01 NPC Fanatic Chanter Spaulders 01 Asmodian NPC Superior Spaulders CH_R104 Asmodian NPC Superior Spaulders CH_R104 Asmodian NPC Superior Spaulders CH_R104 Trapper's Spaulders Historian's Spaulders Tracker's Spaulders Adventurer's Spaulders Deft Counsel's Spaulders Wise Counsel's Spaulders Deft Leader's Spaulders Wise Leader's Spaulders NPC The Circle's Spaulders Steel Rake Sailor's Spaulders Steel Rake Sailor's Spaulders NPC Infinite Battle Spaulders 01 NPC Balaurea Treasure Hoard Spaulders 01 NPC Infinite Battle Spaulders 02 Elite Rank 7 Elyos Spaulders Elite Rank 5 Elyos Spaulders Elite Rank 7 Asmodian Spaulders Elite Rank 5 Asmodian Spaulders Tac Officer's Divine Spaulders Tac NCO's Divine Spaulders Tac NCO's Spaulders Mudslime Spaulders Tac Officer's Divine Spaulders Tac NCO's Divine Spaulders Tac NCO's Spaulders Mudslime Spaulders Tac NCO's Divine Spaulders Noble Tac Officer's Spaulders Tac NCO's Divine Spaulders Noble Tac Officer's Spaulders Surama's Spaulders Esoterrace Legionary's Spaulders Surama's Spaulders Esoterrace Legionary's Spaulders Raksha Legionary's Spaulders Raksang Spaulders NPC World Drop Spaulders NPC Unified Named Eternal Spaulders NPC Unified Named Fabled, Heroic Spaulders NPC Balic Spaulders (3.0) NPC Abyss Spaulders (3.0) NPC ID Elemental Spaulders NPC ID Reian Spaulders NPC ID Station Spaulders NPC Crafted Spaulders NPC Archdaevanion Spaulders Noble Tac Officer's Spaulders Noble Tac Officer's Spaulders Outworld Spaulders Outworld Spaulders Outworld Spaulders Fallen Spaulders Fallen Spaulders Fallen Spaulders Solitaire Spaulders Solitaire Spaulders Solitaire Spaulders Balaurbone Spaulders Balaurbone Spaulders Balaurbone Spaulders Spaulders of the Forgotten Spaulders of the Forgotten Spaulders of the Forgotten Genesis Spaulders Genesis Spaulders Genesis Spaulders